Аеропласт

Аеропластът е широко използван опаковъчен материал, служеш за защита на чупливи и деликатни предпети, благодарение на въздушните мехурчета (балончета). Различните видове аерофолио могат да предпазят опакованите предмети от удари, влага, прах, статично електричество, вибрации, високи температури и да осигурят „дишане“ на вещите.