Опаковка и опаковане при международен превоз на стоки

30 април 2018
Опаковка и опаковане при международен превоз на стоки

 

Глобализацията и появата на електронната търговия доведоха до увеличаване на броя на сделките, а с него и на броя на операциите по международен превоз на стоки. За да се гарантира перфектното състояние на стоките в местоназначението, опаковката и опаковането са много важен фактор за успеха по време на транспорта.

 

Опаковка


Опаковката съдържа няколко контейнера на продукт. Целта на опаковката е да се запази стоката, така че да пристигне в отлично състояние за потребителя.

 

Опаковане


Опаковането е този процес, при който се поставя продукта в опаковката. Целта му е да съхранява и защитава при транспорт всяка пакетирана единица от същия продукт.


Ползи от използването на опаковки и опаковки, подходящи за международния превоз на стоки:


В сухопътния транспорт подходящото опаковане и опаковката на стоката намалява риска товарът да понася някакъв вид повреда, кражба или загуба. Аспект от първостепенно значение, тъй като се преценява, че около 80% от инцидентите в транспорта биха могли да бъдат предотвратени чрез използването на подходящи опаковки и опаковане.

 

Използвайки адекватни опаковки и опаковане, не само защитавате стоките, но и защитавате бизнеса си. Крайният клиент, който купува продукт, иска да го има в перфектно състояние и в желаното време. Неспазването на някоя от тези условия може да доведе до неудовлетвореност, загуба на клиента или вреди на Вашата марка и Вашия бизнес.
Получавате ефективност и спестявате разходи. Когато инцидентите са много постоянни, това води до допълнителни разходи на всички нива, администриране (решаване на случая), производство (трябва да замените продукта) и разпространение.

 

Както виждате недостатъците на недоброто опаковане и опаковка при транспортиране на стоки, причинява неефективност, която в много случаи може да доведе до загуба на клиент и да увеличи ненужните разходи, които могат да бъдат решени само с помощта на опаковане и опаковка, подходяща за транспорт.

 

Преди да проектирате опаковането и опаковката на Вашия продукт, трябва да имаме предвид, че продуктът може да пътува за дълги часове, километри, да се обработва от няколко човека и да се транспортира в няколко автомобила. Това може да го изложи на възможни удари. Ето защо опаковките трябва да бъдат последователни и безопасни.

 

Като съвет, освен при използването на подходяща опаковка и опаковане, от Packit.bg Ви препоръчваме да наемете безопасна, професионална и опитна транспортна агенция. Освен това, за да сте спокойни, можете да застраховате стоките, ако имат висока стойност.

 

Поръчка на качествени кашони и опаковъчни материали, може да направите на PackIt.bg.