Най-голямото предимството на опаковката от картон – високата екологичност

3 май 2018
Най-голямото предимството на опаковката от картон – високата екологичност

На всички е известно, че хартията е изобретена в Китай през 2 век от нашата ера, за което свидетелстват много потвържения на учените. Но за съжаление въпросът за изобретяването на картона и досега не е изучен докрай и никой не може да каже примерно дата и държава, откъдето произхожда “твърдата“ хартия. Известно е само, че гофрирахият картон (велпапе) е получил своя патент във Великобритания през 1856 година. В това време този картон се е използвал за подплата на шапки. След 20 години на 20 декември 1871 година в САЩ Алберт Джонсън е патентовал двупластовия гофриран картон, а скоро е била създадена и първата производствена машина за такъв картон – 1874 г.


Няма точно определена граница между картон и хартия. Хартията е материал, който преимуществено се състои от растителни влакна, които са свързани помежду си със силата на повърхностностното сцепление, материал с маса на квадратен метър до 250 г, в който могат да се съдържат различни слепващи вещества, натурални и химически влакна, минерални пълнители и оцветители. На свой ред картонът се състои предимно от растителни влакна, материал, който се отличава от хартията с по-голяма дебелина и маса на квадратен метър. Но много специалисти наричат картон всяка многослойна хартия или хартия, която е по-дебела от 0,2 мм.


Гофрираният картон (велпапе) е един от на-популярните опаковъчни материали в целия свят. Неговата повишена здравина към механични повреди, топлоизолация и относително ниската му цена са намерили приложение в изработването на производствени опаковки, служещи за съхранение и транспортиране на стоки. Но това още не са всички предимства при използването на опаковките от картон. В днешно време еколозите от целия свят алармират за проблема със значителното повишаване в земната атмосфера на въглероден диоксид. Затова в последно време се обръща особено внимание на екологията при всяка произведена продукция. Сега ще разгледаме, защо трябва да предпочетем картонените опаковки за производствени и транспортни опаковки.


Екологичност на картона и опаковките от картон – хармония с природата


В сравнение с опаковките изработени на нефтени продукти, картонените кутии за много по-препоръчителни. През 2006 г от Института за изследване на енергията и околната среда (IFEU) е проведена задълбочена екологическа експертиза, потвърждаваща високата безопасност на картонените опаковки за природата. Доказано е, че картонените опаковки много по-малко замърсяват околната среда, практически на влияят на образуването на парников ефект, а и не изтощават запасите от полезни изкопаеми.


Целият жизнен цикъл на продукта от картон е високо екологичен – от добиването на суровината, непосредственото производство на изделието до утилизацията и повторната му преработка.


Картонената кутия се състои от 75% целулоза, която се получава от дървесина, екологично възобновяема суровина, 21% полиетилен и 4% алуминий.


Всички тези материали подлежат на вторична преработка, тоест могат да се използват повторно като ценна суровина. По този начин картонената опаковка отделя абсолютно незначително количество въглероден диоксид – от гледна точка за защита на климата това е много важно предимство.


Също опаковката от картон притежава достатъчно висок енергиен потенциал. Картонените кутии отлично подхождат за получаването на вторична енергия с помощта на термична преработка. Учудващо, но факт – два тона празни картонени кутии съответстват на един тон суров нефт по топлина от изгаряне.


Използване на картона и картонените кутии


Картонът се използва за полиграфически цели, за изготвянето на брошури и за опаковането на подаръци.
А днес картонените кутии се използват като опаковка за транспортиране на стоки, за опаковка на подаръци – особено по празници, кашони за преместване и много други цели. Новата модна тенденция във флористиката е опаковането на цветя в картонени кутии.


От всичко казано дотук, можем да направим извод – няма по-проста, евтина и главно по-екологична опаковка от картонената кутия.

 

Поръчка на качествени кашони и опаковъчни материали, може да направите на PackIt.bg.