Bubble Wrap

Аеропластът е широко използван опаковъчен материал, служеш за защита на чупливи и деликатни предпети, благодарение на въздушните мехурчета (балончета). Различните видове аерофолио могат да предпазят опакованите предмети от удари, влага, прах, статично електричество, вибрации, високи температури и да осигурят „дишане“ на вещите.

Sort by
Sort by
New
Bubble wrap with polyethylene
Bubble wrap with polyethylene

The combination between bubble wrap/ aeroplast 60 g / m2 and foamed polyethylene with a thickness of

Bubble wrap

The bubble wrap is a classic packaging material for protection of fragile and delicate objects from

Bubble wrap (big bubbles)

The bubble wrap with big bubbles is a classic packaging material for protection of fragile and delic

Anti static bubble wrap

The anti static bubble wrap prevents the buildup of static electricity that can damage your electron

Kraft bubble wrap

The kraft bubble wrap is a very strong opaque packaging material, which is a combination of three-la

New
Bubble wrap roll (small bubbles) 30cm/ 100 LM
Bubble wrap roll (small bubbles) 30cm/ 100 LM

The bubble wrap is a classic packaging material for protection of fragile and delicate objects from

New
Bubble wrap roll (small bubbles) 50cm/ 100 LM
Bubble wrap roll (small bubbles) 50cm/ 100 LM

The bubble wrap is a classic packaging material for protection of fragile and delicate objects from

New
Bubble wrap roll (small bubbles) 100cm/ 50 LM
Bubble wrap roll (small bubbles) 100cm/ 50 LM

The bubble wrap is a classic packaging material for protection of fragile and delicate objects fro

Bubble wrap roll (small bubbles) 100cm/ 100 LM

The bubble wrap is a classic packaging material for protection of fragile and delicate objects from