Bubble Wrap
Bubble Wrap

Аеропласт с високо качество за опаковане на всякакви ценни артикули. Защитете вашите чупливи предмети, като ги опаковате в защитен опаковъчен аеропласт. Позволете на фолиото с балончета да предпази вещите ви за едно безпрепятствено преместване.

Sort by