Палетни кашони

Кашони с подходящи размери за подреждане върху палета.

Sort by
Large Box "L"

The box is made of three-ply corrugated board. It can be used for packing, storage and transporting

Five-ply cardboard box (40x30x30cm)

The cardboard box is made of extremely sturdy and load-resistant five-ply corrugated board. It can b

Book Box

The book box is made of three-ply corrugated board. It can be used for packing, storage and transpor

Five-ply cardboard box „L“

The box is made of five-ply corrugated cardboard which is extremely durable for more intense loads.

Кашон трипластен (60 х 40 х 20 см)

Кашонът е изработен от трипластно велпапе. Подходящ е за опаковане, съхранение и транспортиране на в

New
Кашон за 24 чаши (60 х 40 х 20 см)
Кашон за 24 чаши (60 х 40 х 20 см)

Кашонът е изработен от трипластно велпапе. Подходящ е за опаковане, съхранение и транспортиране на ч

Кашон МК02 (39 х 28,5 х 12,5 см)

Кашонът е изработен от трипластно кафяво велпапе. Подходящ е за опаковане, съхранение и транспортира