Шредирано велпапе и хартия

Sort by
Shredded corrugated cardboard

The shredded corrugated cardboard is a residual strip of corrugated cardboard of different sizes, wh

Шредирано велпапе - пакет 5 кг

Шредираното велпапе представлява остатъчни ленти велпапе с различни размери, които не могат да бъдат

Шредирано велпапе - пакет 10 кг

Шредираното велпапе представлява остатъчни ленти велпапе с различни размери, които не могат да бъдат