Опаковъчна хартия

2,90 лв.

Размер на лист: 100 х 70 см

1 кг е около 20 листа 

 

Опаковъчните материали и консумативи имат различни форми и размери. Някои от тях осигуряват защита от вибрации и удари,  други осигуряват повърхностна защита, а трети се използват за запълване и обезопасяване. Опаковъчната хартия е незаменим опаковъчен материал, защото може да  бъде използвана и за трите цели.

 

Почти всяко преместване включва опаковане на чупливи и деликатни предмети във вашата кухня. Използването на хартия за опаковане гарантира защита на вашата посуда от издраскване и счупване. Някои хора биха избрали като алтернатива на опаковъчната хартия вестници или брошури, но е важно да знаете, че мастилото лесно се изтрива и попада върху опакованите повърхности. Това прави вестниците лош избор за опаковане на ценни вещи или на такива, които използвате за храна и напитки.

 

Поради ниската си цена, опаковъчната хартия е много подходяща като материал за запълване на празни пространства. Когато опаковате вашите кашони винаги остават незапълнени места в тях, което може да доведе до нежелани щети. Много е важно да запълните празните пространства, за да предотвратите движение на предметите в кашона.

 

Подобни продукти