Палетни кашони

Кашони с подходящи размери за подреждане върху палета.